Bugün: 08.12.2021

icon

Yardma ihtiyacınız var mı?

0312 231 84 70

Yazarlarımız

Halit ÖZDÜZEN
Halit ÖZDÜZEN
Yazar

Hakkında

11.11.1944 yılında, Adıyaman’da doğdu, temel eğitimini burada, orta öğrenimini Adana, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Sonraki yıllarda, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bir eğitim programına katıldı. İstanbul’da bulunduğu askerlik ve üniversite yılları ile başka geliş gidişlerinde, Beyazıt çevresi ve Marmara Kıraathanesindeki sohbet ve ilim–irfan toplantılarına katılma fırsatı bulmuştur. Adıyaman,Gaziantep, Malatya, Hama (Suriye) İstanbul, Eskişehir ve Ankara’daki son 40 yılın yaşayan abide insanların-dan pek çok âlim, arif, edebiyat adamı ve düşünürün sohbetlerinden yararlanmıştır. Tasavvuf, tarih ve diğer sosyal bilimlerle, Arapça ve Farsça dillerine ilgi duymaktadır.Kitapları: Tasavvuf Yolcusu ile Aşk Yolcusu / Mevlanâ ve Mevlevilik, (Ötüken Yayınları-İst.)Kur-an ve Hikmet Işığında Esmaü l Hüsna(Beyaz Kule Yay. Ank.) Ortadoğu’nun inanç ve kültürünü konu alan, yayım aşamasındaki Ortadoğu Tarihi ile ilgili çalış-masının yanında: Kadının Tarihi, Hıristiyanlık ve Yahudilik Tarihi, Kutsal topraklara yolculuk, Vahdetü’lVücud, Hoca Ahmet Yesevi ile Sünnilik ve Şiilikle ilgili araştırmalarıbulunmaktadır. Şiir yazımına temel eğitimyıllarında başlamış, orta öğrenimve sonrası yıllarda yazdığı şiirler, Adı-yamanda bir mahalli gazetede yayınlanmıştır.Üniversite eğitimi sonrası bir yandan araştırma yaparken bazende şiirler yazmıştır. Kitapları yayın-lanıp‘Araştırmacı- Yazar’kimliği ön plâna çıkıca şiirle ilgiliçalışmalarının kitaplaşması ikici plânda bu güne kalmıştır. Fakat o arada yazdığı şiirler pek çok gazete,dergi ve internet sitelerinde yeralmış ve almaktadır. Şiir yazma yanında şairler ve şiir meclislerine katılmış olan Özdüzen, yinede şairliği özel bir unvan olarak gördüğünden bu sıfatı kullanmamaya özen göstermektedir. Boş zamanlarında edebî sosyal ve kültürel alanda bazı kuruluşlar nezdinde yapılan çeşitli sosyal ve kültürel çalışma, söyleşi ve sohbet-lere katılmaktadır. Kamuda çeşitli kademelerde yöneticilikte bulunduktan sonra emekli olmuştur. Yazar Ankara’da yaşamakta olup sık,sık gezi ve araştırma amaçlı seyahatlerde bulunmaktadır.Bugüne kadar birçok vakıf, dernek ve STK kurucu ve yöneticileri arasında bulunmuştur.Dergi, basın ve internet sitelerinde şiirleri yanında,söyleşi,makale,fıkra ve hikâyeleride yayınlanmaktadır. Kendisine “şair ünvanını neden kullanmıyorsun” diye sorulduğunda:“Her şiir yazan şair değildir. Şair, şiir yazma yanında yaşamı da şiir gibi olandır.”diye cevaplayan yazarımız, Halit ÖZDÜZEN, 08.02.2018 tarihinde vefat etti

Yazar Hakkındaki Görüşler
Görüşleriniz
Yıldız: